Imprezy okolicznościowe to wydarzenia wydawane na czyjąś cześć z jakiejś ważnej dla danej osoby okazji. Podejmiemy się organizacji i obsługi rodzinnych, oficjalnych i koleżeńskich imprez okolicznościowych.